Aktuellt från Rrk

Rrk-möte 29 augusti 2021

Denna gång samlades vi i Barnarp hemma hos Thomas Rostedt. Mötet bestod till största dela av bedömningar och vi uppdaterade även valideringsregler för rariteter i Artportalen med framför allt exakt antal fynd som finns av olika rariteter i länet.

Eftersom svarthakad buskskvätta är på stark frammarsch med första häckningen noterad vid Skillingaryds skjutfält i augusti tas blankettkravet bort på arten från och med 2022. Även blankettkravet för kustlabb utanför Vättern försvinner 2022.

Enligt Nrk:s nya riktlinjer ska ledamöter i landets olika rapportkommittéer hädanefter väljas via regionalföreningarnas årsmöten, och vi är nu knutna till den nybildade Smålands Ornitologiska Förening. Tanken är också att de tre rapportkommittéernas material på sikt ska publiceras på föreningens hemsida. Vi får se hur snabbt det går att implementera dessa saker.

Nästa möte är inplanerat till februari 2022.

/Samuel Hansson