Aktuellt från Rrk

Rrk-möte i Jönköping 31 mars 2019

Årets första Rrk-möte ägde som vanligt rum på Per Brahegymnasiet. Alla såg ut att kunna komma, men Håkan fick lämna ett sent återbud.

Småland har nu officiellt bildat en gemensam ornitologisk förening. Vad det innebär för Rrk:s arbete är i dagsläget oklart, men tillsvidare fortsätter vi med de tre olika rapportkommittéerna.

Efter att ha avklarat alla inkomna blanketter ägnade vi oss åt Artportalen och diskuterade direktiv och önskemål från Nrk. För att minimera eventuell spridning av känslig information kring arter av högsta skyddsvärde kommer behörigheten att begränsas till två administratörer i varje rapportkommitté, eller någon extra om så är befogat. Vi tänker oss att Johan, Håkan och Mats behåller sina fulla behörigheter och utgår från att Nrk går med på detta. För att rapporteringen i Artportalen ska bli så jämförbar och samstämmig som möjligt önskar Nrk att blankettkrav för vissa arter generellt sett tas bort i hela riket. För vårt rapportområde gäller det stäpphök, tundratrut/silltrut, silltrut av raserna graellsii/intermedius, lappuggla, tajgasångare, smalnäbbad nötkråka och snösiska. Vi tänker generellt sett följa dessa rekommendationer med undantag för honfärgade stäpphökar. Vidare vill Nrk att foto, ljudinspelning eller video ska räcka för verifiering av ett fynd och att raritetsblankett ska ersättas med ”dokumentationskrav”.

Återstoden av mötet ägnades åt att börja städa upp i Artportalen bland fynden av sällsynta fåglar i Jönköpings län. Alla godkända fynd ska valideras och slås samman medan ej godkända fynd ska markeras som underkända. Vi har god hjälp av Jan Blomqvists sammanställningar på Jönköpings fågelklubbs hemsida, men det kommer också att krävas lite detektivarbete för att säkerställa att allt blir rätt. Som en del i detta arbete är tanken också att scanna in alla årsrapporter från Bubo och Milvus och lägga upp dem på hemsidan.

Nästa Rrk-möte är planerat till augusti, och då lär vi ha betydligt fler rapporter att behandla. Ut och slit i fält!

/Samuel Hansson