Aktuellt från Rrk

Rrk-möte 16 mars 2020

Tillbaka på Per Brahegymnasiet i Jönköping (inte i Tranås som planerat) träffades vi denna söndag på årets första Rrk-möte. Precis som på förra mötet handlade det nästan enbart om bedömningar av inkomna rapporter. När det gäller aftonfalkarna från höstens invasion bestämde vi oss för att publicera samtliga fynd, men att föra dem till två kategorier: A. Godkända utifrån blankett eller foto. B. Övriga observationer. Vi anser att detta borde ge den mest rättvisande bilden av invasionen.

Samuel ska ta kontakt med den nybildade Smålands Ornitologiska Förening angående finansiering av hemsidan, och vi tar med oss önskemålet att nästa år försöka tidigarelägga motsvarande möte till januari månad, för att kunna ge bättre service till lokalklubbarna som ska publicera sina årsrapporter.

Nästa sammankomst planeras äga rum i Tranås i augusti.

/Samuel Hansson