Aktuellt från Rrk

Rrk-möte 23 september 2020

Augustimötet flyttades fram några veckor, men denna onsdag i september träffades vi slutligen i Tranås på Samuels arbetsplats Vux Tranås. Det blev rapportbedömning för hela slanten, varav hela 18 observationer av brun glada. Vi har sedan några år övervägt att ta bort blankettkravet på just brun glada men avvaktat. Nu verkar det ändå säkerställt att arten genomgår en stabil ökning i Sverige och vårt rapportområde, så vi beslutade oss slutligen för att släppa på blankettkravet från och med 23/9 2020.

Finansieringen av hemsidan står nu den nybildade Smålands ornitologiska förening för, men det vore kanske bättre om alla rapportkommittéer hade samma plattform och kan använda sig av Smof:s hemsida. Vi ska undersöka saken närmare.

Nästa möte planeras till februari.

/Samuel Hansson