Aktuellt från Rrk

Rrk-möte i Jönköping 20 april 2017

Precis som förra mötet i februari träffades vi denna råkalla aprilkväll på Per Brahegymnasiet i Jönköping. Tyvärr hade både Martin och Håkan fått förhinder varför vi bara var fem ledamöter på plats. Dagens fokus låg i första hand på uppdatering av valideringsverktyget på Artportalen och sammanställningen av en rapportmall till hemsidan, men naturligtvis behandlade vi också inkomna rapporter.

Inledningsvis sammanfattade Mats mötet i Vetlanda den 4 mars där representanter från Smålands regionalföreningar, rapportkommittéer och lokalklubbar samt Birdlife Sverige träffades för att prata om möjligheterna att bilda en regional förening för hela Småland. Förutom Mats deltog även Hans, Samuel och Martin från Rrk Jönköping. En majoritet av deltagarna var positivt inställda medan några var skeptiska, och det återstår mycket arbete om Smålands Ornitologiska Förening ska kunna bli verklighet. Nämnas bör i sammanhanget att alla landskap eller rapportområden i Sverige utom Jönköpings län tillhör en regionalförening under Birdlife Sverige. För Rrk:s del innebär det att vi inte har något mandat från högre ort för vår verksamhet som sker helt och hållet på ideell basis.

Vi fick mycket gjort på rapportmallen och drog upp riktlinjer för hur vi ska hantera valideringsverktyget på bästa sätt. Rapportmallen är i skrivande stund inte färdigställd, men det mesta är implementerat i valideringsverktyget på Artportalen och i praktisk funktion. Däremot finns en årsrapport för 2016 nu publicerad på hemsidan.

Samtliga inkomna rapporter godkändes, med undantag av den bordlagda dvärgkanadagåsen från förra mötet som inte tillströks men vidarebefordrades till Rk. Vi diskuterade om huruvida vi skulle ta bort blankettkravet på snösiska eller inte nu när arten lumpats med gråsiska, men så länge snösiskan behandlas som ras såg vi ingen anledning att ändra på rutinerna.

Nästa möte planerades preliminärt till september månad.

/Samuel Hansson