Aktuellt från Rrk

Rrk-möte i Paddingetorp 10 november 2019

Som omväxling bytte vi denna söndagseftermiddag ut Per Brahegymnasiet i Jönköping mot Paddingetorp sydväst om Vetlanda när vi träffades för årets andra och sista Rrk-möte. Det handlade nästan enbart om bedömningar av inkomna rapporter, där länets första skedstork, ringand och en uppsjö av aftonfalkar tillhörde det mest intressanta. Håkan Söderberg fick i uppdrag att sammanställa observationerna av aftonfalk för att ge en så rättvisande bild som möjligt av denna historiskt omfattande invasion. Vi beslöt att från 2020 slopa blankettkravet för brandkronad kungsfågel men anser fortfarande att det är befogat med blankett för brun glada, trots att antalet fynd också för denna art har ökat markant de senaste åren. Tyvärr saknas rapporter för en majoritet av fynden av brun glada från 2019, så vi vill uppmuntra alla observatörer att skicka in en rapport. Vi vill också åter uppmana alla att inte skicka in fåordiga och vaga rapporter, det gör vårt jobb svårare och det är oftast dessa rapporter som blir underkända eftersom de inte ger något tillfredsställande bedömningsunderlag.

Nästa möte planeras äga rum i Tranås i februari 2020.

/Samuel Hansson