Aktuellt från Rrk

Rrk-möte 21 februari 2021

Årets första Rrk-möte ägde rum i Flisby missionshus med Martin Heinrich som värd. Det var fint att kunna träffas fysiskt i dessa tärande coronatider. Vi sysslade mest med bedömning av blanketter men diskuterade även en del andra spörsmål.

Värt att notera är att mandarinand och stripgås numera är placerade i kategori C och därmed har kvalat in på den svenska fågellistan. Observationer så långt tillbaka som 1996 räknas som officiella. Rapphöna klamras numera av flertalet rapportkommittéer norr om Uppland, och artens status kan framöver komma att omvärderas även i vårt län. Detsamma gäller fasanen som verkar ha svårt att upprätthålla en livsduglig population utan återkommande utplanteringar.

Vi pratade också om fenologi och att vi behöver ha bättre koll på tidsmässigt orimliga observationer och kräva blankett på sådana fynd. Exempel på arter som regelbundet felbestäms är bivråk i april, trädpiplärka i mars och grönbena i början av april.

Nästa möte planeras till slutet av augusti.

/Samuel Hansson