Aktuellt från Rrk

Rrk-möte i Jönköping 25 november 2018

Det var en fulltalig kommitté som denna vackra novembereftermiddag samlades till möte på Per Brahegymnasiet i Jönköping. På programmet stod i princip bara att bedöma inkomna blanketter. Totalt godkändes 47 fynd medan 6 observationer inte ansågs tillräckligt belagda för publicering.

De fyra kraftigt ökande arterna brun glada, stäpphök, tajgasångare och brandkronad kungsfågel stod för hälften av de inkomna rapporterna!

Vi diskuterade vid förra mötet om vi skulle ta bort blankettkravet för brun glada och tog nu upp frågan än en gång. Beslutet landade i att fortsätta kräva in blankett på arten eftersom den fortfarande är en ovanlig fågel som kan felbestämmas och detaljerad rapportering underlättar stort när det gäller att uppskatta antalet inblandade individer. Vem vet för övrigt om ökningen kanske bara är tillfällig? Att ett antal observationer de senaste åren inte har rapporterats in med blankett tycker vi är beklagligt och hoppas att folk ändå ska vilja offra en stund på att skriva en blankett.

Då varken riks- eller regionalföreningarna tycks vara intresserade av att sponsra hemsidan beslöt vi att tillsvidare dela på kostnaden för hemsidans drift oss ledamöter emellan. Förhoppningsvis kan det ske en förändring till det positiva i framtiden.

Nästa möte kommer vi förmodligen inte att ha lika många blanketter att bedöma och vi kan då ta tag i en del andra saker som behöver göras. Vi saknar inte arbete, men tiden är inte så lätt att få till.

/Samuel Hansson