Aktuellt från Rrk

Rrk-möte i Jönköping 18 mars 2018

Årets första Rrk-möte förlades som numera brukligt till Jönköping, men då Tomas blev akut förhindrad att delta fick mötet flyttas till Jordbruksverkets lokaler istället för Per Brahegymnasiet. Även Håkan fick lämna återbud med kort varsel.

Under det förra mötet behandlades rekordmånga rapporter på riktigt rara fåglar. Denna gång rörde det sig till stor del om snösiskor fångade vid Ralången under senhösten. De flesta inkomna rapporter blev godkända, men inte alla (se Behandlade fynd). När det gäller just snösiska har vi de senaste åren diskuterat om huruvida vi borde släppa blankettkravet eller inte. Nu när snösiskan dessutom betraktas som en ras av gråsiska, eller alternativt en morf, känns det av olika anledningar mindre motiverat att fortsätta den ”hårda” granskningen. Vi beslutade därför enhälligt att ta bort blankettkravet för snösiska.

Fram till nu har vi begärt in rapport på sydliga gransångare av rasen collybita. Att i fält bestämma rasen är i det närmaste omöjligt och även i handen är det svårt. Däremot finns det tillförlitliga data för den nordliga rasens flyttperioder och vi bestämde oss därför för att generellt sett betrakta fåglar som ses mellan 10.5-1.9 som sydliga gransångare. Gransångaren har expanderat kraftigt söderifrån och torde nu vara en regelbunden häckfågel i länet.

När det gäller den bruna gladan har antalet observationer ökat kraftigt de senaste åren. Tyvärr är det många observationer som inte rapporteras in med blankett, men vi behåller ändå kravet under 2018. Skulle den positiva trenden hålla i sig kommer vi förmodligen att släppa blankettkravet, men det innebär samtidigt att ett antal observationer under 2017 inte kommer att betraktas som officiella om de inte kan verifieras av Rrk. Vi vill understryka ännu en gång att det inte räcker med att ladda upp ett foto på Artportalen, vilken art det än må vara. Foton på arter med blankettkrav ska bifogas i en raritetsrapport för att säkra att dokumentationen bevaras. Observationsomständigheter är givetvis också av intresse.

Ortolansparven är förmodligen den art i Sverige som har den mest negativa populationsutvecklingen. De senaste åren har ytterst få fynd gjorts i länet och på grund av detta valde vi att nu införa blankettkrav på arten.

Vår rapportmall för Jönköpings län är nu färdigställd och ska läggas upp på hemsidan. Från och med 2018 är också tanken att varje ledamot årligen ska skriva en lite längre text om en särskild fokusart som sedan publiceras på hemsidan.

Av allt att döma är Smålands Ornitologiska Förening äntligen på väg att bildas. Initialt kommer det förmodligen inte att ha någon större påverkan på kommitténs arbete, men man får hoppas att det åtminstone öppnar upp för finansiering av vår hemsida m.m.

Nästa möte planeras till augusti, och då hoppas vi ha många intressanta fynd att behandla!

/Samuel Hansson