Om Rrk Jönköping

Rrk:s viktigaste uppgift är att följa upp och dokumentera vad som händer med rapportområdets fågelfauna och vår målsättning är att dokumentationen skall vara så utförlig som möjligt. Av helt avgörande betydelse för slutresultatet, bland annat årsrapporten, är att så många som möjligt rapporterar sina observationer.