Ledamöter

Rrk Jönköping består för närvarande av:

Mats Aldérus (rapportmottagare)

Samuel Hansson (svanar-änder + lommar-doppingar)

Håkan Söderberg (skogshöns-trappar)

Thomas Rostedt (vadare)

Martin Heinrich (labbar-alkor + havsfåglar-storkar)

Johan Wallander (flyghöns-trastar)

Hans Boberg (sångare-sparvar)