Rrk:s uppdrag

Rrk:s uppdrag.

Det är inte vanligt, men det händer, att skådare blir upprörda över att deras observationer inte blir godkända och publicerade av Rrk (Regionala Rapportkommittén). Vi vill därför här passa på att beskriva hur Rrk:s uppdrag ser ut, och då främst gällande granskningen av raritetsblanketter.

För varje rapportområde upprätthåller Rrk en noggrant genomarbetad rapportmall. Det är här varje art tilldelas en status beroende på hur vanlig eller ovanlig den är i området. Det är också i denna mall vi reglerar om det ska finna krav på raritetsblankett på arten. Antingen ska blankett skrivas för att arten är sällsynt, svårbestämd eller för att observationsdatumet sticker ut. Granskningen finns till som ett led i att validera och kvalitetssäkra innehållet i Artportalen och i slutänden för att ge oss alla bästa möjliga information om våra ovanliga fåglars uppträdande. Valideringen i Artportalen är ett oerhört omfattande jobb som alla Rrk (och Rk) gör bakom kulisserna runt om i hela landet.

Många rapporter som inkommer rör väldokumenterade fåglar och är enkla att bedöma och godkänna. Men emellanåt händer det att den tillgängliga informationen inte fullt ut svarar upp mot de (rimliga) krav som ställs vid granskningen. Det kan till exempel handla om en bristfällig beskrivning av fågeln, för kort observationstid, för långt observationsavstånd, avsaknad av medobservatörer, avsaknad av fotografier eller annat som sammantaget gör att kommittén anser att fyndomständigheterna inte är till fylles, och man tar då ett beslut om att inte publicera fyndet. Begreppet ”underkänna” kan i många avseenden vara missvisande eftersom det är ganska sällan som kommittén faktiskt tror att bestämningen är felaktig. Men trots detta händer det ibland att enstaka fågelskådare tar ett sådant besked personligt. Vi beklagar detta.

Alla blanketter som skickas in underlättar vårt arbete. Men vi vill uppmana er alla att lägga lite extra kraft på innehållet i dem. Berätta gärna utförligt om karaktärer och händelseförlopp. En tom rapport, eller en med bara ett fåtal rader, än många gånger omöjlig att ta ställning till. Om ni har en bild så bifoga den oavsett hur dålig den än är. Och har du en bra bild så räcker det i många fall att bara bifoga den och skriva ett kortfattat händelseförlopp. Det behöver inte ta lång tid att skriva en bra rapport! Ta för vana att skriva rapporten i nära anslutning till observationen – det blir mycket enklare medan ni har observationen färsk i minnet.

Till sist ett ord om ”Ölandssyndromet”, det vill säga situationen när hundratals personer varit på plats för att titta på en fågel, men ingen beskrivning kommer till Rrk. Trots att detta påtalats i decennier är det än idag så att många avstår från att rapportera, dels i tron att någon annan gör det, men antagligen också för att man av artighet inte vill ”sno” ett fynd från någon. Det senare är dock lätt åtgärdat genom att man helt kort anger namnet på upptäckare (eller ”hittades av någon annan” om man inte vet vem det var) i rapporten. Utan någon rapport är risken överhängande att observationen helt faller mellan stolarna.

Artportalen är en guldgruva, men allt hänger på att innehållet är tillförlitligt!